حجت الاسلام پناهیان: در عزاداران امام حسین(ع) یک خوش‌فهمی خاصی وجود دارد

کد خبر: 86485
رفتار و سبک زندگی بر قلب، ایمان و علاقه انسان اثر قطعی دارد، عمل نیک فهم انسان را بالا می‌برد در این بین عزاداران امام حسین(ع) یک خوش‌فهمی خاصی وجود دارند.
وارث

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه به مناسبت سوگواری حضرت سیدالشهداء(ع) در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) به سخنرانی پرداخته و گفت: زمانی‌که می‌گوییم تاثیر عمل و رفتار از آگاهی بیشتر است به این معنا نیست که رفتار و عمل بالاتر از هر چیز دیگر است، ما درباره ارزش علم و آگاهی صحبت نمی‌کنیم بلکه درباره قدرت تاثیر صحبت می‌کنیم.
وی افزود: ارزش ایمان و علم بالا است و عمل برای این است که ایمان افزایش یابد در واقع ارزش عمل به ایمان است، عمل استعداد فهمیدن و نفهمیدن به انسان می‌دهد و گرایش و علاقه‌های انسان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان با بیان اینکه اگرچه تاثیر علم بر قلب سالم سریع‌تر و اثر عمل کند‌تر است اما عمل قلب را طوری آماده می‌کند که با یک آگاهی حرکتی بزرگ در آن ایجاد می‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه رفتار و سبک زندگی بر قلب، ایمان و علاقه انسان اثر قطعی دارد، عنوان کرد: نگاه انسان بر اراده او تاثیر زیادی دارد، اگر نگاه و قلب یک انسان را سالم کردیم خود دنبال فهمیدن می‌رود.
وی با بیان اینکه انسان عجول خلق شده است، ابراز کرد: دوران دبستان بهترین دوران آموزش آداب سبک زندگی اسلامی به کودکان است زیرا این دوران زمان دستور گوش کردن و تنظیم و تعدیل رفتار و گرایش‌های شخص است، اگر گرایش‌های دانش‌آموزان تنظیم و تعدیل شود به خودی خود دنبال فهمیدن علم خواهد رفت و خوش فهم خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان افزود: هیچ کس انتظار ندارد که از اهل‌علم رفتاری زشت یا ناپسند ببیند، همین علم می‌گوید نباید در محیط علمی هرزگی و بی بندباری افزایش یابد.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بین عزاداران امام حسین(ع) یک خوش‌فهمی خاصی وجود دارد، اظهار داشت: خوش‌فهمی صرفا با اعتقادات نیست بلکه به اعمال صالح هم است.

وی با بیان اینکه صهیونسیت‌ها اعتقاد دارند برای کنترل دیگران باید سراغ سبک زندگی آنها رفته و آن را به نفع خود تغییر دهند در این زمینه حتی به اعتقادات و تفکر افراد کاری ندارد، اظهار داشت: دشمنان ما از دین ما احساس خطرنمی‌کنند بلکه از نوع سبک زندگی ما بر مبنای اهل‌بیت(ع) احساس خطر دارند.
حجت الاسلام والمسلمین افزود: امروز در غرب نهضتی به نام کنترل رفتار به راه افتاده است که حتی به ایمان، جهان‌بینی و تفکر افراد کار ندارد، بلکه قصد دارد سبک زندگی او را تغییر دهد.
استاد حوزه و دانشگاه درباره آثار رفتار بر گرایش و تفکر انسان، بیان داشت: امیرمومنان امام علی(ع) می‌فرمایند که قلب صفحه‌ای است که چشم بر روی آن می‌نویسد؛ امام صادق(ع) نیز در این زمینه می‌فرمایند که نگاه در قلب شما شهوت را تولید می‌کند.
وی با استناد به روایتی از امیرمومنان امام علی(ع) ابراز کرد: از بیکاری هوس‌رانی خارج می‌شود کسی که کار می‌کند بهتر می‌فهمد. در دوران دبیرستان باید کار ناموس جوان باشد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از اختلاف نظرها ناشی از اعمال است، گفت: یک فرد تنبل و راحت‌طلب از صلح امام حسن(ع) قسمت راحت دین را فهم می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان با بیان اینکه رفتار بد فکر و ذهن انسان را خراب می‌کند، اظهار داشت: وقتی گناهان شخص زیاد شود ولایت امیرمومنان امام علی(ع) و حضرت رسول اکرم(ص) و در نهایت ولایت خدا را قبول نخواهد کرد؛ بنابراین هر زمان گناهی را انجام دادید سریع توبه و بازگشت داشته باشید در این صورت خداوند برکات خود را به سوی شما نازل خواهد کرد.