اصلی‌ترین عامل دور شدن انسان از خدا

کد خبر: 74830
امیرالمومنین امام علی(ع) در حدیثی شریف به ریشه اصلی همه شهوت ها و دلیل دور شدن انسان از خدا اشاره کرده اند.
وارث
آموزه های علوی و حکمت های ناب برجای مانده از ایشان نه فقط در عصر حیات ظاهری آن حضرت(ع) بلکه پس از آن و تا قیام قیامت بهترین نقشه راه برای رسیدن به حیات طیبه است.
از این رو، در ذیل یکی از این حکمت ها مرور می شود:
حضرت امیرالمومنین علی(ع) می فرمایند: «الْمَالُ مَادَّهُ الشَّهَوَاتِ؛ ثروت ریشه شهوت هاست».
پیام: ثروت انسان را از خدا دور می کند. ثروت را انسان باید نگهبانی کند. منشاء زشتی، ثروت زیادی است. آرزوهای معنوی را کوتاه می کند و راه آرزوهای نفسانی را باز می کند. دست نیاز نسبت به خداوند و اهل بیت(ع) را کوتاه می کند. خواهش دل بیشتر از هر چیز دیگر است، نمی توان به ثروت تکیه کرد چون به باد می رود.
*برگرفته از کتاب «حکمت های نهج البلاغه»، نوشته حجت الاسالم محمدرضا هادی زاده