کلیدواژه: آخرین معامله

آخرین معامله آیت الله حائری با امام زمان

این کتاب ها، آخرین معامله امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) با من است» بعد با صدایی که آرام از ته گلو شنیده می شد گفتند: وقتی امامت جمعه را رها کردم و به قم آمدم هیچ کس همراهم نیامد حتی اولادم...!