نماز مخصوص یکشنبه‌های ماه ذی القعده

کد خبر: 2239
وارث

برای ماه پر برکت ذی‌القعده یکی از اعمالی که ذکر می‌شود، نماز روز یکشنبه این ماه است که پیامبر اکرم(ص) برای به جا آوردنده آن بشارتی نیکو داده است: «هر کس آن را به جا آورد توبه‌اش پذیرفته مى‌شود و گناهانش آمرزیده مى‌شود و سبب برکت براى نمازگزار و خانواده‌اش خواهد بود و در روز قیامت کسانى که از او طلبى و یا حقى دارند، از وى راضى شوند و با ایمان از دنیا مى‌رود و قبرش براى او وسیع و نورانى شود و پدر و مادرش از او راضى شوند و آن‌ها نیز مورد مغفرت خداوند قرار گیرند، ذریه او نیز بخشیده شوند و روزى او وسیع شود، فرشته مرگ به هنگام مردن، با او مدارا کند و به آسانى جانش را بگیرد».
 
ماه ذی القعده از ماه های حرام یازدهمین ماه قمری است .ماه ذی القعده ماه اجابت دعا است هر کس در یکشنبه ماه ذی القعده نماز مخصوص این روز را بخواند توبه اش مقبول و گناهانش آمرزیده می شود قبرش گشاد و نورانی، با ایمان بمیرد، دینش گرفته نشود، والدینش از او راضی گردند، مغفرت شامل حال والدین و ذریه او گردد، وسعت رزق و روزی یابد، ملک الموت در هنگام مرگ با او مدارا و به آسانی جان او را می گیرد و خصما در روز قیامت از او راضی شوند.

ابتدا باید در روز یکشنبه غسل به جا آوریم و وضو بگیریم سپس چهار رکعت نماز در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره توحید، یک مرتبه سوره ناس و فلق، هفتاد رتبه ذکر لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم بخوانیم و سپس ، یا عزیزُ و غفار اغفرلی زنوبی و زنوبَ جمیع المومنینَ و المومنات، فاِنَّه و لایغفِرُ الذنوبَ اِلا انتَ را می گوییم.

گفتنی است ماه ذی القعده از برترین ماه های قمری است که به جا آوردن حج عمره خاص ماه شوال و ماه ذی القعده و دارای ثواب و فضیلت بسیار است.