جهان پیش از ظهور از مومنان حقیقی خالی می شود؟

کد خبر: 76461
امام صادق(ع) فرمودند: «اینچنین نیست که می گویی، شما اهل ایمان هستید؟ اما ایمان شما کامل نمی شود مگر هنگامی که قائم آل محمد(ص) قیام کند؛ در آن هنگام خداوند خرد شما را کامل می کند و شما مومنان کامل می شوید ...».
وارث
 گاهی با روایاتی روبه رو می شویم که در پاسخ کسانی آمده است که گمان می کرده اند روزگاری پیش خواهد آمد که جامعه از وجود انسان های مومن تهی می شود. امام علیه السلام این گمان را نفی کرده از وجود مومنان در هر روزگاری خبر داده است.
 
زید زراء می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: می ترسم ما از مومنان نباشیم.
 
امام(ع) فرمودند: «چرا چنین فکر می کنید؟» گفتم: زیرا می بینم در میان ما کسی نیست که برادرش را بر درهم و دینار مقدم دارد؛ ولی این را می بینم که درهم و دینار را بر برادر دینی –که ولایت امیرمومنان(ع) ما را دور یکدیگر گرد آورده- ترجیح می دهیم.
 
امام صادق(ع) فرمودند: «اینچنین نیست که می گویی، شما اهل ایمان هستید؟ اما ایمان شما کامل نمی شود مگر هنگامی که قائم آل محمد(ص) قیام کند؛ در آن هنگام خداوند خرد شما را کامل می کند و شما مومنان کامل می شوید.
 
سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، در سراسر جهان، انسان هایی هستند که همه دنیا در نظرشان با پر پشه ای برابری نمی کند.»(1)
 
 
 
*بحارالانوار، ج 67، ص 351