توصیه‌های بهداشتی برای سفر اربعین ـ ۱

چطور بدن خود را برای سفر اربعین از اخلاط فاسد پاک کنیم؟

کد خبر: 86973
اگر زائر اربعین هستید و بیماری خاصی دارید سعی کنید از همین حالا به دنبال درمان آن باشید چون درمان بیماری در کشور عراق با توجه به حجم زوار و محدودیت خدمات بسیار دشوار خواهد بود. این راهنما، برای رفع بخش عمده مشکلات فیزیکی شما کارساز خواهد بود.
وارث

اربعین یک فرصت است هم برای جسم و هم برای روح. حدود 20 میلیون مسلمان در این اجتماع عظیم شرکت می‌کنند و دقت در موارد زیر می‌تواند جدای از فیوضات معنوی این سفر، سطح سلامت زائران را به هنگام سفر و پس از بازگشت ارتقا دهد.

اگر بیماری خاصی دارید سعی کنید از همین حالا به دنبال درمان آن باشید چون درمان بیماری در کشور عراق با توجه به حجم زوار و محدودیت خدمات بسیار دشوار خواهد بود.
برای این سفر باید توان عمومی بدن را افزایش ده