کلیدواژه: هیأت فاطمه الزهرا(س) بابل

بذری، مداح مازندرانی: نوعروس آق‌قلایی جهیزیه خود را به سیل‌زدگان اهدا کرد

مداح هیأت فاطمه الزهرا(س) بابل گفت: در آق‌قلا باکمک خیران برای نوعروسی بی‌بضاعتی که جهیزیه‌اش زیر آب رفته بود یک سری لوازم جهیزیه تهیه کردیم اما وی با اینکه خودش نیاز داشت آن را به نیازمندان بخشید.